12.6 C
Kėdainiai

VDI tikrins ar darbdaviai laikosi dėl COVID-19 taikomų apribojimų

Naujausios naujienos

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės politiką visuomenės, įskaitant ir darbuotojus jų darbo vietose, kolektyviniam imunitetui nuo COVID-19 pasiekti, Valstybinė darbo inspekcija (VDI) tikrins ar darbdaviai laikosi taikomų apribojimų kontrolės.

Visų planinių ir neplaninių patikrinimų (išskyrus patikrinimus dėl nelegalaus darbo kontrolės) apdirbamosios gamybos, krovininio kelių transporto bei viešojo administravimo įmonėse, įstaigose ir organizacijose metu VDI inspektoriai sieks nustatyti ar darbdavys įsitikina, kad darbuotojas turi Galimybių pasą arba kitą teisės aktų nustatytą  dokumentą dėl darbuotojo atitikties Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytiems reikalavimams.

Iš darbdavio arba jo įgalioto ar jam atstovaujančio asmens bus prašoma pateikti raštišką paaiškinimą dėl šių dokumentų pateikimo ir jų patikros atlikimo tvarkos, periodiškumo ir dažnumo bei kitų svarbių klausimų, taip pat darbuotojų, nepateikusių Galimybių paso arba kito teisės aktų nustatyto  dokumento dėl darbuotojo atitikties Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytiems reikalavimams,  jeigu tokių darbuotojų yra, bendro skaičiaus.

Darbdaviui arba jo įgaliotam ar jam atstovaujančiam asmeniui nepateikus VDI inspektoriaus nustatytais terminais raštiško paaiškinimo ar VDI inspektoriui nustačius, kad nurodyti veiksmai nėra atliekami, arba/ir VDI inspektoriui atsiradus kitų pagrįstų abejonių dėl Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo reikalavimų ar/ir valstybės lygio  ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytų asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo
laikymosi ir kitų būtinų visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis
asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygų tinkamo įgyvendinimo, bus surašomas Patikrinimo aktas. Šis aktas per 1 (vieną) darbo dieną nuo atitinkamų aplinkybių nustatymo dienos bus išsiunčiamas oficialiuoju raštu Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos departamentui pagal įmonės, įstaigos ar organizacijos veiklos vietą procedūriniams sprendimams pagal nurodytąjį įstatymą priimti.

Iki 2021 m. rugsėjo 12 d. ši klausimai bus tikrinami ir tiriami pagal Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos pateiktus ūkio subjektų, kurie anksčiau nei nuo 2021 m. rugsėjo 13 d. pageidauja veikti su Galimybių pasu, sąrašus, nuo 2021 m. rugsėjo 13 d. – visose apdirbamosios gamybos, krovininio kelių transporto bei viešojo administravimo įmonėse, įstaigose ir organizacijose, kuriose VDI inspektoriai atliks planinį ar neplaninį patikrinimą arba tyrimą.

Komentarai

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia