test
25.3 C
Kėdainiai

Rajone bus dar geresnės sąlygos žmonėms su negalia

Naujausios naujienos

Karantinas baigsis ir vėl į pirmą planą iškils kiti reikalai. Šiais metai iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto numatyta 40 tūkst. eurų žmonių su negalia poreikiams gerinti rajone. Bus įrengiami keltuvai ir pandusai, žmonės su specialiais poreikiais patogiau pateks į gydymo ar kitas jiems reikalingas įstaigas.

Pasirašytas memorandumas

Šių metų sausio pabaigoje Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Mindaugas Sinkevičius, sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga, švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius bei Lietuvos negalios organizacijų forumo prezidentė Dovilė Juodkaitė pasirašė memorandumą „Dėl švietimo ir sveikatos priežiūros įstaigų prieinamumo“. Memorandumo tikslas – užtikrinti, kad 2020-aisiais ir kiekvienais kitais metais Lietuvos savivaldybių švietimo ir sveikatos priežiūros įstaigos užtikrintų geresnę aplinką žmonėms su negalia, teiktų specialistų paslaugas ir taikytų specialias ugdymo priemones.

Po memorandumo pasirašymo Kėdainių rajono savivaldybės meras Valentinas Tamulis, mero pavaduotojas Paulius Aukštikalnis sušaukė pasitarimą su savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėju Juliumi Lukoševičiumi, Socialinės paramos skyriaus vedėja Jūrate Blinstrubaite ir vyr. specialiste (savivaldybės gydytoja) Ramune Kabošiene dėl žmonių su negalia poreikių gerinimo savivaldybėje.

Pateikti prašymai

Šiemet prašymus gerinti žmonių su negalia poreikius pateikė įvairios rajono ugdymo ir viešosios įstaigos bei asociacijos.

Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijoje yra įrengti du pandusai, yra pritaikyta higienos patalpa, sumontuoti 2 keltuvai, iš kurių vienam reikalingas būtinas remontas. Todėl iš biudžete numatytų lėšų būtų remontuojamas vienas Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijoje esantis keltuvas.

Kėdainių specialioji mokykla kasmet tampa rinkimine apylinke. Tai viena didžiausių apylinkių Kėdainių mieste. Būtų sutvarkyta įstaigos aikštelė ir pagrindinis įėjimas. Šiuo metu įrengti 4 pandusai ir 1 keltuvas. Yra net 9 patogios higienos patalpos. Ant visų laiptų užklijuotos juntamos faktūros juostos regėjimo negalią turintiems mokiniams. Aktų salėje yra 60 vietų turintiems judėjimo problemų.

Muzikos mokykloje yra 2 higienos patalpos ir 1 specialus slenkstis. O ant laiptų užklijuotos juostos regėjimo negalią turintiems mokiniams. Papildomai būtų galima įrengti dar vieną specialų slenkstį neįgaliesiems ir higienos patalpą.

VšĮ Kėdainių ligoninės pagrindiniame pastate visi kabinetai būtų pažymėti dideliais numeriais ir Brailio raštu. Ant grindų – užklijuotos juntamos faktūros juostos regėjimo negalią turintiems ligoninės lankytojams. Taip silpnaregiams ir akliesiems būtų patogiau rasti reikiamą kabinetą.

Savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešajai bibliotekai, Šėtos gimnazijai, Josvainių gimnazijai – reikalingas išorinis keltuvas. O asociacijai „Trinus“ – įprastas keltuvas.

Kėdainių kultūros centro Surviliškio skyrius už skirtas lėšas galėtų įsirengti higienos patalpą neįgaliesiems.

Planuojama, kad Kėdainių rajono savivaldybės administracijos pastatas bus labiau pritaikytas žmonėms su specialiais poreikiais – 3 aukšte pritaikytos sąlygos balsuoti, higienos patalpa ir kita. Šiuo metu pastate ant laiptų yra juntamos faktūros juostos regėjimo negalią turintiems.

Programa – gerinti neįgaliųjų poreikius

Savivaldybė kasmet vykdo programą „Viešosios aplinkos pritaikymas neįgaliesiems“, kad rajono įstaigų aplinkos būtų labiau pritaikytos žmonėms, turintiems negalią.  2019-aisiais iš biudžeto lėšos buvo skirtos Kėdainių rajono savivaldybės M. Daukšos viešoji bibliotekai, Kėdainių kultūros centrui, Josvainių socialiniam ir ugdymo centrui, Kėdainių bendruomenės socialiniam centrui, Kėdainių lopšeliui-darželiui „Puriena“, Kėdainių lopšeliui-darželiui „Vyturėlis“, Krakių seniūnijai, VšĮ „Kėdainių ligoninė“. Įrengiami pandusai, keltuvai, linijos bei užrašai žmonėms su regėjimo negalia, pritaikomos higienos patalpos. Per 2019-uosius iš viso iš savivaldybės biudžeto skirta 39 997 tūkst. eurų. Vis daugiau rajone švietimo ir viešųjų įstaigų pritaikytos neįgaliųjų poreikiams.

Būtinas didesnis pritaikymas

Lietuvoje tik 10 proc. mokyklų yra visiškai pritaikytos mokiniams su negalia, turintiems judėjimo negalią ir tik 3 proc. mokyklų – pritaikytos regos negalią turintiems žmonėms. Net 59 proc. (iš 733 apklaustų) mokyklų mokiniai su negalia patiria sunkumų norėdami patekti į mokyklos valgyklą. Net 58 proc.  (iš 720 apklaustų) mokyklų sanitariniai mazgai nėra pritaikyti neįgaliesiems. Net 20 proc. (iš 336 apklaustų asmens sveikatos priežiūros įstaigų) neturi neįgaliesiems pritaikytų tualetų. Net 39 proc. (iš 366 apklaustų asmens sveikatos priežiūros įstaigų) nėra pritaikytos regėjimo negalią turintiems žmonėms. Net 40 proc. (iš 366 apklaustų asmens sveikatos priežiūros įstaigų) registratūra nėra pritaikyta negalią turinčių poreikiams. O tik 61 proc. (iš 366 apklaustų asmens sveikatos priežiūros įstaigų) turi neįgaliųjų poreikiams įrengtas parkavimo vietas.

Kėdainių rajono savivaldybės informacija

Komentarai

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia