12.7 C
Kėdainiai

Jaunimo iniciatyvų konkursas

Naujausios naujienos

Konkurso tikslas – finansuoti projektus, kuriais siekiama didinti jaunimo užimtumą Kėdainių rajone, įgyvendinti jaunimo iniciatyvas, skatinti ir plėtoti kryptingą ir ilgalaikę jaunimo veiklą, skatinti jaunimo problemų sprendimą (ypatingą dėmesį skiriant mažiau galimybių turinčiam jaunimui).

Konkursui paraiškas gali teikti Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje veikiančios:

 • nevyriausybinės jaunimo organizacijos;
 • nevyriausybinės su jaunimu dirbančios organizacijos;
 • neformalios jaunimo grupės (teikiant paraišką turi būti pateikiama bendradarbiavimo sutartis su globojančia organizacija)

kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų ir Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymai.

SVARBU!

 • Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau  JRD) informuoja, kad su jaunimu dirbančios organizacijos turėtų atitikti Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų  įstatyme esantį apibrėžimą, kuriame nurodyta, jog su jaunimu dirbanti organizacija suprantama kaip juridinis asmuo, kurio vienas iš veiklos tikslų – atlikti darbą su jaunimu. Pabrėžiama, kad steigimo dokumentuose prie veiklos tikslų, turi būti aiškiai įvardintas darbas su jaunimu arba pasirinktos (-ų) formos (-ų) detalizavimas, išskiriant vykdomą (-as) formą (-as): atviras darbas su jaunimu; darbas su jaunimu gatvėje; mobilusis darbas su jaunimu; jaunimo praktinių įgūdžių ugdymas, jaunimo informavimas ir konsultavimas.
 • Pareiškėjas Juridinių asmenų registro tvarkytojui turi būti pateikęs 2 (dvejų) paskutiniųjų metų metinius finansinių ataskaitų rinkinius ir veiklos ataskaitas (bus tikrinama vadovaujantis Juridinių asmenų registro viešais duomenimis).

Konkursui teikiamo projekto veiklos turi atitikti bent vieną iš žemiau išvardintų sričių:

 1. jaunų žmonių kompetencijų ugdymas;
 2. jaunimo užimtumo ir verslumo skatinimas;
 3. jaunimo iniciatyvų, naudingų savivaldybės bendruomenei, įgyvendinimas;
 4. jaunimo iniciatyvų aplinkosaugos ir klimato kaitos srityse įgyvendinimas;
 5. jaunimo aktyvumo, pilietiškumo ir įsitraukimo į visuomeninę veiklą skatinimas;
 6. savanoriškos veiklos skatinimas vietos lygmeniu;
 7. jaunimo įsitraukimas į jaunimo organizacijos veiklą;
 8. socialiai neaktyvių, nedirbančių, nesimokančių, mokymuose nedalyvaujančių, socialinę atskirtį patiriančių jaunuolių įtraukimas į visuomenės veiklą.

2022 m. konkurso prioritetai, už kuriuos skiriami papildomi balai:

 • projekte numatytas psichologinės ir emocinės sveikatos stiprinimas;
 • projekte numatytos tvarumo ir sąmoningo vartojimo skatinimo veiklos;
 • projekte numatytos veiklos, skirtos Jaunimo ir Savanorystės metams paminėti;
 • projekte numatytos finansinio raštingumo veiklos.

Nustatytos formos paraiškos priimamos Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 706 kab. iki 2022 m. balandžio 22 d. 15 val.

Atsakingas asmuo – administracijos vyriausioji specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė) Justina Koriznaitė, tel. (8 347) 69 589, el. p. justina.koriznaite@kedainiai.lt.

KONKURSO TVARKOS APRAŠĄ, PARAIŠKOS FORMĄ IR PARAIŠKOS VERTINIMO ANKETĄ RASITE: https://kedainiai.lt/veiklos-sritys/jaunimas/finansavimo-galimybes/136

Komentarai

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia