13.3 C
Kėdainiai

Vyriausioji etikos komisija svarstė rajono tarybos narių elgesį

Naujausios naujienos

Vyriausiosios etikos komisija septintą kartą svarstė Kėdainių rajono savivaldybės tarybos narių elgesį. Pirmą kartą gautas vienbalsiai priimtas sprendimas, kad tarybos nariai Nijolė Naujokienė ir Paulius Aukštikalnis Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų įstatymo nepažeidė. Nei ilgametė rajono politikė N. Naujokienė, nei mero pavaduotojas nebuvo tiesiogiai ir akivaizdžiai susiję su svarstomo dokumento  turiniu ir nusišalinti neturėjo, dėl ko jiems buvo mestas kaltinimas.

Tyrimus Vyriausioji tarnybinės etikos komisija atliko gauto skundo pagrindu. Politikai Nijolė Naujokienė ir mero pavaduotojas Paulius Aukštikalnis dalyvavimo svarstant Kėdainių rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2019 metų veiklos ataskaitas ir balsavo už jų patvirtinimą. Politikai nagrinėjo ataskaitas ir tarybos komitetuose, ir pačiame tarybos posėdyje šių metų balandžio mėnesį. Pasak pareiškėjo,  interesų konfliktas galėjo kilti dėl to, kad VšĮ Kėdainių ligoninėje dirba N. Naujokienei ir P. Aukštikalniui artimas asmuo. Dėl tos priežasties jie turėjo nusišalinti nuo klausimo svarstymo.

Nusišalinti neturėjo  

Vyriausiosios etikos komisijos sprendimas sako, kad politikai nusišalinti neturėjo. Atlikus išsamią analizę ir net įvertinus svarstomos gydymo įstaigos veiklos ataskaitos turinį, parengimą, atsiskaitymo tarybai tvarką ir visų asmenų pavaldumus, nustatyta, kad abu rajono politikai nebuvo tiesiogiai ir akivaizdžiai susiję su svarstomu klausimu ir nebuvo niekaip asmeniškai suinteresuoti. Labai svarbu tai, kad savivaldybės tarybos sprendimas pritarti VšĮ Kėdainių ligoninės ataskaitai nekeičia N. Naujokienei ir P. Aukštikalniui artimo asmens darbo ligoninėje sąlygų ir nesukuria naujų. Tai neturėjo ir jokios tiesioginės įtakos politikams artimo asmens privatiems interesams. Mero pavaduotojas Paulius Aukštikalnis dalyvavo posėdyje ir turėjo progą paaiškinti visas aplinkybes.

Dalyvavo asmeniškai 

„Aš buvau įsitikinęs, kad labai svarbaus politikų skaidrumą užtikrinančio įstatymo nepažeidžiau. Kompetentingas Etikos komisijos sprendimas ir išsamus klausimo svarstymas leido man dar kartą pasitikrinti kriterijus, kokiais vadovautis priimant sprendimus dėl nusišalinimo svarstant įvairius klausimus taryboje“ – sakė mero pavaduotojas Paulius Aukštikalnis. Pasak mero pavaduotojo, ataskaitos svarstymas ir nagrinėjimas yra jo, kaip Tarybos nario ir mero pavaduotojo, kuruojančio visą sveikatos sritį, pareiga. Tačiau jis prieš dalyvaudamas procese, pirmiausia,  įsitikino, ar elgiasi teisingai būtent viešų ir privačių interesų derinimo įstatymo požiūriu. „Svarstydamas klausimus įsivertinu, kiek mano ir mano šeimos privatūs interesai gali susikirsti su viešaisiais interesais ir stengiuosi jų nepažeidinėti, todėl dalyvavimas Etikos komisijos posėdyje man buvo labai naudingas. Stengiuosi tobulėti politikoje ir gilintis į visus klausimus ir situacijas, kurias matau ir tenka spręsti“.

Akiratyje ne vienas politikas 

„Man labai nemalonu, kad net 7 mūsų rajono tarybos nariai šiais metais buvo pakliuvę į Vyriausiosios etikos komisijos akiratį ir jų pažeidimai buvo svarstomi. Net penki tarybos nariai Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos yra pripažinti padarę netinkamus tarybos nariui veiksmus“, − sako rajono meras Valentinas Tamulis. Šis N. Naujokienės ir P. Aukštikalnio atvejis pirmasis, kuris nebuvo nustatytas kaip Viešų ir privačių interesų derinimo pažeidimas. Kiti penki svarstyti atvejai sulaukė nepalankių Variausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimų. Valstybinė tarnybinės etikos komisija 2020 metais iš viso jau nagrinėjo 148 skundus, 7 iš jų buvo susiję su Kėdainių rajono savivaldybės tarybos nariais. Tuo, kad ši komisija nevirstų šališka ir politiškai angažuota įstaiga, rūpinosi buvusi LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Rajono politikai pažeidžia įstatymus 

Į interesų konfliktus yra patekę Kėdainių rajono savivaldybės tarybos narys ir Etikos komisijos pirmininkas Saulius Sinickis, Kėdainių rajono savivaldybės tarybos narės ir rajono savivaldybės etikos komisijos narės  Virginija Baltraitienė bei Aušrelė Kaminskienė ir Kėdainių rajono savivaldybės tarybos narės Jūratė Judickienė ir Vilma Šnurevičiūtė.  

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija  šių metų vasarą pripažino, kad Tarybos narys ir Etikos komisijos pirmininkas Saulius Sinickis, dalyvaudamas savivaldybės tarybos Etikos komisijos posėdyje (2020 m. kovo 10 d.),  pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatas. Posėdžio metu jis nenusišalino nuo klausimų svarstymo, kurie buvo tiesiogiai susiję su jo, kaip Tarybos Etikos komisijos pirmininko, elgesiu.

Sauliaus Sinickio veiksmus komisija vertino kaip siekį paveikti tarybos Etikos komisijos narių sprendimą nenagrinėti jo elgesio tinkamumo klausimo ir sukėlė abejonių dėl jo elgesio šališkumo ir veikimo interesų konflikto situacijoje. Tame pačiame posėdyje, kurio metu buvo sprendžiami tiesiogiai su jos pačios atžvilgiu atliekamų tyrimų procedūromis susiję klausimai nuo jų nenusišalino ir įstatymo nuostatą pažeidė tarybos narė Aušrelė Kaminskienė. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos narė Virginija Baltraitienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimus vengti interesų konflikto, kai, būdama savivaldybės tarybos Etikos komisijos nare, dalyvavo trijuose šios komisijos posėdžiuose šių metų kovą ir balandį sprendžiant klausimus dėl jos pačios atžvilgiu atliekamo tyrimo termino pratęsimo. Valstybės politikė šiais atvejais nenusišalino.  Atlikto tyrimo medžiaga parodė, kad ji dalyvavo svarstant bei priimant atitinkamus sprendimus ir savo poziciją išreiškė balsuodama.

Tarybos narės, gydytojos Jūratė Judickienė ir Vilma Šnurevičiūtė nenusišalino priimant sprendimus dėl VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro Kunionių ir Miegėnų medicinos punktų likvidavimo. Jūratė Judickienė nenusišalino balsuojant dėl patalpų perdavimo  Pirminės sveikatos priežiūros centrui ir pažeidė įstatymo nuostatas. Vilma Šnurevičiūtė dar pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą nepateikusi privačių interesų deklaracijos šio įstatymo nustatyta tvarka ir terminais. 

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija tokius veiksmus traktuoja kaip  teisės aktų pažeidimus ir, siekiant užkirsti kelią tokiam elgesiui ateityje, kaskart po nustatytų rajono tarybos narių pažeidimų siūlė Kėdainių rajono savivaldybės merui Valentinui Tamuliui imtis įvairių prevencinių priemonių.

Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas įpareigoja tarybos narius nešališkai, sąžiningai ir tinkamai atlikti savo tarnybines pareigas bei teisės aktų nustatyta tvarka ir priemonėmis vengti interesų konflikto. Tokio konflikto grėsmė iškyla tuomet, kai deklaruojantis asmuo, atlikdamas tarnybines pareigas, turi spręsti, ar dalyvauti sprendžiant su jo privačiais interesais susijusius klausimus. Deklaruojantis asmuo turėtų nusišalinti ir tokiose procedūrose nedalyvauti. Elgtis taip, kad kolegoms ir visuomenei nė nekiltų abejonių, kad jo veikloje egzistuoja interesų konfliktas.

Komentarai

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia