12.7 C
Kėdainiai

Siekiama gauti daugiau vietų naujai kuriamoje Kauno regiono plėtros taryboje

Naujausios naujienos

Kėdainių rajono taryba nepritarė planuojamam Kauno regiono plėtros tarybos kolegijos narių skaičiui. 14 tarybos narių balsavus už, 9 prieš, 2 susilaikius pritarta Tarybos narės Karolinos Štelmokaitės pasiūlymui suformuluotam po ilgų diskusijų. Jo esmė, kad Plėtros taryboje mažąsias – Kėdainių, Jonavos, Raseinių ir Kaišiadorių rajonų savivaldybes atstovautų po 3 narius, o ne po 2, kaip buvo numatyta. Plėtros taryba bus savarankiškas juridinis asmuo, kuris planuos ir koordinuos nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimą konkrečiame regione.

Rajono vadovas Valentinas Tamulis kartu su kitų savivaldybių merais turi dalyvauti Kauno regiono plėtros tarybos steigiamajame susirinkime, balsuoti už tarybos nuostatų ir Kauno regiono plėtros tarybos kolegijos darbo reglamento bei personalinės sudėties patvirtinimą. Steigiant Kauno regiono plėtros tarybą, visos savivaldybės įneš stojamuosius įnašus po 5000,00 Eur iš savo savivaldybių biudžetų. Bus rengiamas konkursas Regiono plėtros tarybos administracijos direktoriaus pareigoms užimti.

Dabar Kauno regiono plėtros taryba turėtų būti Kėdainių, Kauno miesto ir Kauno rajono, Birštono, Kaišiadorių, Raseinių Jonavos ir Prienų rajono savivaldybių įsteigtas juridinis asmuo. Buvo planuojama, kad jos Kolegiją sudarys 24 nariai. Kiekviena savivaldybė jame atstovaujama įstatymo numatyta tvarka − pagal gyventojų skaičių, bet ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 1/3 visų kolegijos narių. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos pasiūlymu siekiama suteikti šiam svarbiam organui daugiau svorio, kuris lens rajonų ateitį artimiausiu metu.

Pagal naują įstatymo redakciją regiono Plėtros tarybos sudėtyje nebeliks verslo atstovų, kurie iki šiol buvo tarybos nariai. Kauno regiono plėtros taryboje iš 30 buvusių tarybos narių 6 atstovavo verslo organizacijoms. Įstatymo rengėjai vadovavosi nuostata, kad geriau regiono ir savivaldybės interesams atstovauja gyventojų atstovai – vietos politikai.

Priimti Regioninės plėtros įstatymų pakeitimai ir Strateginio valdymo įstatymas stiprina pačias regionų plėtros tarybas bei jų veiklos savarankiškumą. Kadangi tarybos bus atsakingos už savo regiono strateginį vystymą, didės jų rengiamų ir tvirtinamų plėtros planų reikšmė. Sutarusi taryba galės pripažinti pasirinktus projektus regioninės svarbos projektais, funkcinių zonų vystymo tikslus, uždavinius ir spręsti kitus reikalus.

Tai svarbu ir miestų vietos veiklos grupėms. Vietos plėtros strategijos turės prisidėti prie regionų plėtros planų įgyvendinimo, nes regionų plėtros tarybos nustatys jų strategijų atrankos kriterijus. Iki 2021 metų birželio turės būti jau patvirtinta veiksmų programa ir regionų plėtros planų strategijos. Parengus strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisykles, bus skelbiami kvietimai dėl parengiamosios paramos.

Nauja LR Regioninės plėtros įstatymo redakcija įsigaliojo nuo 2020 m. rugsėjo 1 dienos.

Komentarai

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia