12.7 C
Kėdainiai

Pirties teikiami malonumai turi būti saugūs

Naujausios naujienos

Pirties temperatūra, oro drėgnumas, vandens procedūros veikia žmogaus organizmą, individo fizinę bei psichologinę būseną. Tai poilsio, higienos poreikių tenkinimo vieta, padedanti atgauti jėgas, pagerinti sveikatą, leidžianti mėgautis bendravimu, todėl pirties paslaugų teikėjas privalo teikti tik saugias paslaugas ir veiklą vykdyti turint teisės akto nustatyta tvarka išduotą leidimą-higienos pasą.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (NVSC) Šiaulių departamentas informuoja, kad pirčių veiklai keliami sveikatos saugos reikalavimai nustatyti Lietuvos higienos normoje HN 39:2016 „Pirčių visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“. Šios higienos normos privaloma laikytis visiems pirčių paslaugų teikėjams.

Pirties vidaus tvarkos taisyklės – gerai matomoje vietoje

Pirties paslaugų teikėjas paslaugų vartotojui privalo suteikti tikslią, išsamią ir teisingą informaciją apie teikiamas paslaugas, saugų įrangos, inventoriaus naudojimą, su paslauga susijusią galimą riziką pirties paslaugų vartotojo sveikatai, galimas pasekmes, saugaus pirties paslaugų vartotojų elgesio taisykles (pvz., informaciją apie alkoholio vartojimą, vaikų priežiūrą, paslaugų vartotojų sveikatos būkles, kurioms esant nerekomenduojama naudotis pirtimi ir pan.). Pirties vidaus tvarkos taisyklės turi būti skelbiamos lankytojams gerai matomoje vietoje, o sukomplektuotas įmonės pirmosios pagalbos rinkinys turi būti lengvai pasiekiamas.

Pirties paslaugas teikiantys asmenys gali dirbti tik pasitikrinę sveikatą, įgiję higienos įgūdžių ir gebantys suteikti pirmąją pagalbą.

Svarbu išvengti nelaimingų atsitikimų

Potencialiai pavojingos pirties vietos turi būti apsaugotos ar paženklintos: įrengti apsauginiai įtaisai, įspėjamieji ženklai ar kitokios (pvz., garso, šviesos) priemonės, ribojančios ar neleidžiančios prieiti prie pavojingų vietų ar įrenginių. Šildymo prietaisai (įrenginiai) turi būti saugūs, nekelti nudegimo, apsinuodijimo pavojaus, prieinami valyti. Jeigu šildymo prietaiso (įrenginio) paviršiaus temperatūra taškuose, kuriuose jis yra pasiekiamas, yra (gali būti) aukštesnė nei 80 °C, būtina numatyti apsaugines priemones pirties paslaugų vartotojams apsaugoti nuo nudegimų.

Pirties įrenginiai – valomi ir dezinfekuojami

Persirengimo patalpos, dušai (prausyklos), tualetai, juose esančių įrenginių, inventoriaus paviršiai, kurie gali liestis su paslaugų vartotojo oda, kasdien turi būti valomi ir dezinfekuojami. Šių paviršių dezinfekcijai būtina rinktis autorizuotus biocidinius produktus, naikinančius tuberkuliozės bakterijas, mielinius ir sporas sudarančius grybelius. Patalpoms, įrangai, inventoriui valyti, dezinfekuoti skirtos priemonės turi būti  naudojamos pagal gamintojo nurodytą paskirtį ir instrukcijas, laikantis saugos duomenų lapuose nurodytų taisyklių.

Legioneliozės profilaktikai būtina tinkamai prižiūrėti vandens tiekimo sistemas

Legionelioze galima užsikrėsti įkvėpus Legionella bakterijomis užteršto vandens dulksnos. Šios bakterijos dauginasi vandens tiekimo sistemoje, kai vandens temperatūra 20–50 °C ir kaupiasi vamzdyno atšakose, kur užsistovi vanduo, kalkių nuosėdomis pasidengusiuose vidiniuose vamzdžių paviršiuose. Legioneliozės galima išvengti, jei vandens čiaupuose nuolat būtų palaikoma ne žemesnė nei 50 °C, teisės aktais reglamentuota, temperatūra. Legionella bakterijos žūva, kai vandens temperatūra pakyla virš 65 °C. Todėl pirties paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad karšto vandens tiekimo sistemoje vandens temperatūra kas 3 mėnesius būtų profilaktiškai pakeliama iki 66 °C ir išlaikoma ne mažiau kaip 25 min. Ne rečiau kaip vieną kartą per metus būtina atlikti geriamojo vandens (šalto ir karšto) mikrobiologinį tyrimą legionelėms nustatyti, o joms nustačius – imtis vandens tiekimo sistemos valymo ir kenksmingumo šalinimo darbų. Papildomi vandens tyrimai atliekami, kai vandens tiekimo sistema pradedama naudoti daugiau kaip po vieno mėnesio pertraukos, po vandens tiekimo sistemos rekonstrukcijos ar remonto, taip pat kai diagnozuojama susirgimų legionelioze. Kadangi legionelės linkusios kauptis kalkių nuosėdose – labai svarbu nuo kalkių apnašų valyti dušų ragelių galvutes bei jas dezinfekuoti ir tai atlikti pirties paslaugų teikėjui higienos norma reglamentuoja ne rečiau kaip kartą per mėnesį.

Visi vandens tiekimo sistemos valymo ir kenksmingumo šalinimo darbai (cheminė ar terminė dezinfekcija) atliekami nesant pirties lankytojams patalpose.

Ar saugūs pirties teikiami malonumai?

2017–2019 m. Šiaulių apskrityje atlikta 40 pirčių veiklos patikrinimų, iš jų 12 patikrinimų metu nustatyti higienos normos pažeidimai. Dažniausi pirtyse higienos normos pažeidimai: netinkama patalpų ir įrangos priežiūra; neatlikti vandens tyrimai legionelėms nustatyti; tiekiamo karšto vandens temperatūra čiaupuose nesiekia 50 °C; pirties darbuotojai dirba nepasitikrinę sveikatos, neišklausę higienos įgūdžių ir pirmosios medicinos pagalbos teikimo mokymo kursų.

Apie galimai nesaugias pirties paslaugas prašome pranešti Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui ar bet kuriam jo departamentui pagal apskritį.

Komentarai

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia