test
14.3 C
Kėdainiai

Meras apgynė savo sprendimą Etikos komisijoje

Naujausios naujienos

Kėdainių rajono savivaldybės Etikos komisija nagrinėjo savivaldybės tarybos nario Sauliaus Grinkevičiaus skundus dėl savivaldybės mero Valentino Tamulio elgesio tarybos posėdyje. Meras su savivaldybės tarybos nario Sauliaus Grinkevičiaus skundais nesutiko ir pateikė argumentuotą atsakymą į pretenzijas. Komisija nusprendė apsiriboti incidento svarstymu komisijoje.

Rajono tarybos narys Saulius Grinkevičius kreipėsi į Kėdainių rajono savivaldybės Etikos komisiją, prašydamas įvertinti savivaldybės mero Valentino Tamulio elgesį šių metų rugsėjo 25 dienos rajono savivaldybės tarybos posėdyje.

Etikos komisijai buvo  skundžiami mero veiksmai, susiję su  rugsėjo 25 dienos tarybos posėdžio  darbotvarkės 34-uoju klausimu „Dėl leidimo Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Kėdainių miesto seniūnijai nuomoti turtą“. S. Grinkevičius nurodė, buvo ignoruotas ir nepateiktas tarybos nariams jo pasiūlymas dėl triukšmo ir taršos prevencijos.

Meras įsitikinęs, kad pareigas vykdė tinkamai, taip, kaip numatyta teisės aktuose ir Kėdainių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamente. „Priešingai, tarybos narys Saulius Grinkevičius netinkamai naudojosi jam suteiktomis teisėmis. Jis galėjo argumentuotai pasiūlyti atidėti klausimo svarstymą, tačiau to nepadarė. Reglamentas nenumato merui pareigos teikti balsavimui visus, bet kokius, abstrakčius, įstatymais nepagrįstus bei komitetuose neapsvarstytus pasiūlymus. Tarybos nariams S. Grinkevičius nepateikė aiškių ir pagrįstų triukšmo ar taršos prevencijos rodiklių, todėl tokio nekonkretus siūlymo ir nepateikiau svarstyti“, – sako meras Valentinas Tamulis.

Rajono taryboje svarstant klausimą  dėl leidimo Kėdainių miesto seniūnijai nuomoti turtą buvo svarstomas savivaldybės turto nuomos klausimas, šį klausimą reglamentuoja įstatymai susiję su turto nuoma. O taršos ir triukšmo klausimai yra susiję su ūkinės veiklos vykdymu ir reguliavimu, kurį nustato skirtingi įstatymai. Tai Triukšmo valdymo įstatymas, Aplinkos apsaugos, Aplinkos oro apsaugos ir kiti teisės aktai, pagal kuriuos gali būti rengiami atskiri sprendimo projektai, pagrindžiami konkrečiomis nuostatomis ir pagal savivaldybės kompetencijai priskirtus įgaliojimus. Be to, pasiūlymai turi būti svarstyti komitetuose, o šis nei pateiktas, nei svarstytas nebuvo. Tinkamai neparengtas pasiūlymas ir diskusija persikėlė į tarybos posėdį, kėlė sumaištį ir nesutarimus. Todėl meras, motyvuodamas tuo, kad triukšmo ir taršos prevencijos klausimai nebuvo susiję su svarstomu klausimu, tarybos nario S. Grinkevičiaus pasiūlymo svartyti ir neteikė.

„Matydamas, kad pasiūlymas akivaizdžiai neparengtas ir neišdiskutuotas, nepagrįstas įstatymais, turiu teisę neteikti siūlymo balsavimui“, ‒ sako rajono meras Valentinas Tamulis.

Etikos komisija įvertino pateiktą informaciją, išklausė merą Valentiną Tamulį, komisijos narių pasisakymus  ir, vadovaudamasi savivaldybės Etikos komisijos nuostatais, nusprendė apsiriboti svarstymu komisijoje.

Kėdainių rajono savivaldybės Etikos komisiją sudaro pirmininkas Saulius Sinickis, nariai: Alvydas Ardavičius, Virginija Baltraitienė, Indrė Fiodorova, Jolanta Katinienė, Algimantas Kižauskas, Vilma Samaitienė.

Komentarai

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia