13.3 C
Kėdainiai

Išorinė reklama mus turi pasiekti tik teisės aktų leidžiamais būdais

Naujausios naujienos

Kasdieniame mūsų gyvenime reklamos yra visur – televizijoje, radijuje, laikraščiuose, taip pat internete ir bet kur viešosiose vietose, pavyzdžiui, ant pastatų fasadų, reklaminiuose stenduose ar parduotuvėse. Net ir pradedantis verslininkas žino, kad, norint įrengti išorinę reklamą, reikia gauti leidimą. Išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje galima įrengti ir eksploatuoti tik turint savivaldybės administracijos išduotą leidimą.

Reikia laikytis taisyklių ir reikalavimų

Reklama mus turėtų pasiekti ne bet kaip, bet tik įstatymo leidžiamais būdais. Tas pats yra taikytina ir išorinei reklamai – t. y. reklamai, kurios pateikimo priemonės (stendai, skydai, stulpai, vitrinos ir pan.) ir tam pritaikytos priemonės (pastatų sienos, langai, durys, stogai, laikinieji statiniai, transporto priemonės, oro balionai ir pan.) yra ne patalpose.

Reklaminės veiklos subjektai, projektuodami, įrengdami ir skleisdami išorinę reklamą, privalo vykdyti ne tik Reklamos įstatymo reikalavimus ir vadovautis Išorinės reklamos įrengimo taisyklėmis, bet ir teisės aktais, nustatančiais valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo reikalavimus rašytinėje informacijoje (viešuosiuose užrašuose). Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo 17 straipsnis skelbia: „Lietuvos Respublikoje viešieji užrašai yra valstybine kalba“; o 23 straipsnis: „Visi viešieji užrašai turi būti taisyklingi“.

Kur kreiptis leidimo?

Išorinė reklama turi būti įrengiama vadovaujantis projektavimą, statybą, kraštovaizdžio apsaugą, teritorijų planavimą, valstybinės kalbos vartojimą reguliuojančių teisės aktų nuostatomis, taisyklėmis ir (ar) juose nustatytais išorinės reklamos įrengimo reglamentais. Reklamos subjektas, norintis įrengti išorinę reklamą, turi gauti reklamos buvimo vietos savivaldybės leidimą. Norint gauti leidimą didesnio kaip 0,3 m2ploto iškaboms ir reklamai, reikia parengti išorinės reklamos projektą ir kreiptis į Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistę Aureliją Piepalienę, tel. 834769574, el. p.aurelija.piepaliene@kedainiai.lt. Išorinės reklamos įrengimo taisykles galima rasti Teisės aktų registre. Naudingos informacijos ir reikalingų dokumentų pavyzdžių rasite Kėdainių rajono savivaldybės svetainėje: Urbanistika ir architektūra– Leidimai ir rinkliavos. Pateiktą projektą kalbiniu atžvilgiu vertina ir Kėdainių rajono savivaldybės kalbos tvarkytoja.

Kada nereikia leidimo?

Vis dėlto ne visada įrengti išorinei reklamai reikalingas leidimas. Nereikia kai: 1) reklamos pateikimo priemonės yra nekilnojamojo turto registre įregistruotame statinyje su stogu ir galinėmis sienomis ar be sienų ir ant šių reklamos pateikimo priemonių pateikiama reklama yra susijusi su šiame statinyje vykdoma veikla; 2) reklamos pateikimo priemonės yra patalpose, tačiau reklama yra matoma iš lauko pusės; 3) išorinė reklama pateikiama ant transporto priemonės, kuri įrengta kaip prekių pardavimo vieta arba naudojama pagal jos tiesioginę paskirtį žmonėms ir (arba) kroviniams vežti, išskyrus atvejus, kai ant transporto priemonės įrengiama speciali reklamos pateikimo priemonė ir ant jos pateikiama išorinė reklama; 4) iškaba turi būti įrengiama pagal Lietuvos Respublikos notariato įstatymu, Lietuvos Respublikos antstolių įstatymu įgaliotos institucijos patvirtintą formą; 5) įrengiama ne didesnio kaip 0,3 m2 ploto iškaba; 6) įrengiama Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatytus reikalavimus atitinkanti iškaba, ant kurios ar kurioje pateikiamas tik reklamos davėjo pavadinimas ir (arba) vardas, pavardė arba reklamos davėjo prekybos ar paslaugų teikimo vietos pavadinimas, arba parduodamų prekių ar teikiamų paslaugų pavadinimas ir (arba) darbo laikas. Nustatytas iki 10 metų leidimo įrengti iškabą ar kitą išorinę reklamą galiojimo terminas.

Taikomi kalbos reikalavimai

Svarbu nepamiršti, kad, nepaisant vis kosmopolitiškesnės verslo aplinkos, reklamai, taip pat ir išorinei, taikomi Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo reikalavimai, pagal kurio 17 straipsnį Lietuvos Respublikoje viešieji užrašai yra galimi tik valstybine kalba. Valstybinė kalba privaloma visų Lietuvos Respublikos įmonių, įstaigų ir organizacijų antspauduose, spauduose, dokumentų blankuose, iškabose, tarnybinių patalpų ir kituose užrašuose, Lietuvos gaminių ir paslaugų pavadinimuose bei aprašuose. Analogišką reikalavimą numato ir Reklamos įstatymo 4 straipsnio 1 dalis – rašytiniam ir garsiniam reklamos tekstui taikomi Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo nustatyti reikalavimai. Šis – valstybinės lietuvių kalbos – reikalavimas yra taikomas ir išorinei reklamai, kurios įrengimui nėra reikalingas leidimas. Taigi vieninteliu „aplinkkeliu“ šiam reikalavimui apeiti išlieka prekių ženklo registracija – tokiu atveju užrašas gali būti ir ne valstybine kalba, kadangi nėra reikalaujama, kad prekių ženkle būti vartojami tik lietuvių kalbos žodžiai. Taigi, teisėtas angliškas užrašas yra toks, kuris registruotas kaip prekės ženklas arba tai yra užsienio firmos filialo pavadinimas, arba tai yra tarptautinė firma. Simboliniais pavadinimais gali eiti antikinių (senovės graikų ir lotynų) kalbų žodžiai. Reklamoje (viešuosiuose užrašuose) valstybinė kalba, be prekių ženklo, yra privaloma pagal Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 5 straipsnio 2 dalį– visuose vartotojams skirtuose viešuosiuose išoriniuose ir vidiniuose prekybos ir paslaugų teikimo vietų užrašuose, įskaitant prekybos ir paslaugų teikimo vietų pavadinimus– kur nors lange ar ant durų privaloma lietuvių kalba nurodyti paslaugų teikimo vietos pavadinimą (ŠUNŲ KIRPYKLA ar pan.) ar teikiamų paslaugų pavadinimą (ŠUNŲ KIRPIMAS ar pan.).

Gresia baudos

Primename, kad Valstybinės kalbos įstatymo nevykdymas juridinių asmenų vadovams, kitiems atsakingiems asmenims arba kitiems nutarimų arba Valstybinės kalbos inspekcijos nurodymų nevykdantiems asmenims užtraukia administracinę atsakomybę pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 498 straipsnį. O už Reklamos įstatymo reikalavimų nesilaikymą yra nustatyta administracinė atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 144 straipsnį.

Išorinės reklamos reikalavimų laikymąsi iš savivaldybės kontroliuoja administracijos Viešosios tvarkos skyrius (dėl leidimų) ir kalbos tvarkytojas (dėl kalbos).

Komentarai

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia