13.3 C
Kėdainiai

Gera žinia ūkininkaujantiems: nemokamos konsultacijoms ir dalyvavimas diskusijų grupėse

Naujausios naujienos

Ūkininkai, ypač smulkių ūkių šeimininkai, ir kiti asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir įregistravę žemės ūkio valdą, iki 2022 metų kovo kviečiami pasinaudoti LR žemės ūkio ministerijos iš valstybės biudžeto lėšų skirta parama ir dalyvauti antrą kartą šiemet organizuojamame „Žemdirbių konsultavimo projekte“. Žemdirbiams bus suteiktos  nemokamos konsultacijos arba jie galės įsijungti į diskusijų grupių susitikimus.

Konsultavimo projektas skirtas padėti smulkiems ūkininkams ir kitiems asmenims, užsiimantiems žemės ūkio veikla, gerinti valdos ekonominę ir aplinkosauginę veiklą, visuose regionuose didinant žemės ūkio veiklos gyvybingumą ir konkurencingumą, įgyvendinti priemones, susijusias su klimato kaita ir ES žaliuoju kursu, taip pat prisidėti prie kitų ES kaimo plėtros politikos prioritetų įgyvendinimo. Šiemet ypatingas dėmesys skiriamas inovacijų ir skaitmeninio žemės ūkio temoms.

Kas gali dalyvauti?

Dalyvauti gali ūkininkai, ypač ūkininkaujantys smulkiuose ūkiuose, ir kiti asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir įregistravę žemės ūkio valdą Lietuvos respublikos žemės ūkio ir kaimo  verslo registre.

Žinotina, kad konsultacijų ir renginių, vykdomų iš projekto lėšų, skaičius ribotas, o prioritetas gauti konsultacijas suteikiamas 2019–2020 m. dar negavusiems remiamų konsultacijų.  

Kokios konsultacijų temos?

Gaminamos augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos konkurencingumo didinimas:

 • tiksliojo ūkininkavimo technologijų taikymas,
 • dirvožemio derlingumo išsaugojimas ir gerinimas,
 • integruota augalų apsauga,
 • gyvūnų sveikatingumo ir gerovės užtikrinimas,
 • produkcijos (pieno, mėsos) kokybės gerinimas,
 • ganyklos, pašarų gamyba ir subalansuotas šėrimas.

Kooperacijos žemės ūkyje plėtra:

 • naujos kooperatinės bendravimo formos ir tikslai,
 • bendravimo poreikio nustatymas ir galimybių vertinimas,
 • kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) veiklos prognozavimas,
 • plėtros galimybių, investicijų poreikio ir finansavimo galimybių vertinimas.

Žemės ūkio verslo planavimo ir veiklos teisiniai klausimai:

 • ūkio veiklos finansinė, ekonominė analizė ir rekomendacijos,
 • finansavimo galimybių vertinimas – piniginių srautų planavimas,
 • ūkio veiklos prognozavimas,
 • ūkio plėtros (investicijų poreikio) galimybių vertinimas,
 • darbo kodekso nuostatų įgyvendinimas,
 • gaminamos produkcijos savikainos apskaičiavimas ir analizė,
 • mokestinių įsipareigojimų vertinimas ir analizė.

Europos Sąjungos žaliojo kurso įgyvendinimo, Gerosios žemės ūkio praktikos kodekso, ekologinio ūkininkavimo ir klimato kaitos klausimai:

 • naminių gyvulių šėrimo subalansavimas dėl mažesnio N dujų išsiskyrimo,
 • gyvulių gerovė,
 • aplinkosauga ir ŠESD mažinimas,
 • subalansuota augalų mityba ir trąšų naudojimas ŠESD mažinti,
 • dirvožemio anglies didinimas ir ŠESD mažinimas,
 • ekologinė augalininkystė,
 • ekologinė gyvulininkystė,
 • efektyvus žemės ūkio išteklių naudojimas.

Žemdirbiai turi apsispręsti: ar nori gauti individualių konsultacijų, ar dalyvauti diskusijų grupės veikloje. Žinotina, kad diskusijų grupės bus organizuojamos tik pagal pirmąją temą.

Iš viso iki kitų metų kovo pabaigos bus suteikta 3219 individualių konsultacijų (max 3 val. / vnt. klientui) ir suorganizuoti 57 susitikimai 19-ai diskusijų grupių (3 susitikimai 6–8 klientų grupei).

Nuo ko pradėti?

Konsultavimo projektas – puiki galimybė smulkiems ūkiams pasinaudoti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos iš valstybės biudžeto lėšų skirta parama. Kreipkitės į artimiausią LŽŪKT biurą. Jei kyla klausimų, skambinkite tel. +370 687 20 275.

https://www.lzukt.lt/konsultavimo-biurai/

Būkite vieni iš tų, kurie siekia tiksliai ir tvariai ūkininkauti.

Komentarai

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia